Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 109.850
Online: 9
  • Tổng Bí thư: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng

    (Chinhphu.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt. Bác Hồ từng nói, mọi việc thành bại đều do cán bộ, bố trí cán bộ đúng là khác, bố trí sai là khác, rất nguy hiểm.
    08/12/2017 21:38:08