Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 109.841
Online: 7

Ngày 25-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban của Trung ương Đảng; các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tập trung phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, sở, ngành cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến, đặc biệt cần đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém để có giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2017; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 được đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: 9 tháng năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt khá và có triển vọng hoàn thành kế hoạch cả năm. Tổng sản phẩm (GRDP) duy trì tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện; công nghiệp – xây dựng duy trì nhịp độ tăng trưởng so với các năm trước; các ngành dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt là du lịch và vận tải hàng không. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục duy trì tốp đầu cả nước; xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực; sau nhiều quyết tâm chỉ đạo, đã xác định được năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Trong số 25/27 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, dự kiến có 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo. Bên cạnh đó, các đồng chí đã phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016; sản xuất nông nghiệp còn khó khăn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch; tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất triển khai chậm và kéo dài; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép. Một số ngành, địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc mới phát sinh trong nhân dân, còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường đầu tư; xây dựng nông thôn mới có biểu hiện chững lại, một số xã đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì và giữ vững được các tiêu chí; công tác thông tin tuyên truyền còn  hạn chế... Đồng thời các đại biểu cũng đã nêu lên những giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề để  khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong quý IV năm 2017; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ,

 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đánh giá cao những ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kỳ họp tới. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, các ngành phải tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2017; phân loại những hạn chế, yếu kém kéo dài và phát sinh trong 9 tháng để tập trung lãnh, chỉ đạo, giải quyết kịp thời; trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể còn lại của từng chỉ tiêu để đề ra giải pháp tích cực hơn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất phát triển, khẩn trương hoàn thành thu hoạch lúa và các cây trồng vụ thu mùa để triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư hoặc giao đất, cho thuê đất, kiên quyết thu hồi đối với các dự án triển khai chậm tiến độ, hoặc không triển khai thực hiện để có điều kiện thu hút đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại nội địa và xuất khẩu. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Chính phủ. Xử lý tốt ô nhiễm môi trường, trọng tâm là xử lý rác thải; chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép; tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các nhà máy, doanh nghiệp... Đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội... Về định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, UBND tỉnh cần lựa chọn một số lĩnh vực trọng điểm tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ hơn, xứng đáng năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã xem xét và cho ý kiến vào Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”.

Báo điện tử Thanh Hóa

Tin đã đăng
    Tin liên quan